معنی و ترجمه کلمه historcicism به فارسی historcicism یعنی چه

historcicism


فرضيه اى که معتقداست کليه پديده هاى اجتماعى وفرهنگى بايد از لحاظ تاريخى مطالعه شود،مکتب تاريخى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها