معنی و ترجمه کلمه historical determinism به فارسی historical determinism یعنی چه

historical determinism


جبر گرايى تاريخى
قانون ـ فقه : اعتقاد به جبر تاريخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها