معنی و ترجمه کلمه historical materialism به فارسی historical materialism یعنی چه

historical materialism


ماده گرايى تاريخى
قانون ـ فقه : ماترياليسم تاريخى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها