معنی و ترجمه کلمه historify به فارسی historify یعنی چه

historify


وقايع نگار،مورخ رسمى ،تاريخ نويس ل کردن ،د

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها