معنی و ترجمه کلمه history به فارسی history یعنی چه

history


تاريخ ،تاريخچه ،سابقه ،پيشينه ،(طب )بيمارنامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها