معنی و ترجمه کلمه histrionically به فارسی histrionically یعنی چه

histrionically


بطور نمايش ،رياکارانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها