معنی و ترجمه کلمه hit or miss به فارسی hit or miss یعنی چه

hit or miss


برحسب تصادف ،اتفاقا،تصادفا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها