معنی و ترجمه کلمه hittorf dark space به فارسی hittorf dark space یعنی چه

hittorf dark space


فضاى تاريک کاتد
الکترونيک : فضاى تاريک هيتورف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها