معنی و ترجمه کلمه hobability به فارسی hobability یعنی چه

hobability


علوم مهندسى : قابليت حديده کارى سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها