معنی و ترجمه کلمه hobbing machine به فارسی hobbing machine یعنی چه

hobbing machine


علوم مهندسى : دستگاه فرز غلطکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها