معنی و ترجمه کلمه hobbledehoy به فارسی hobbledehoy یعنی چه

hobbledehoy


کره اسبى که تازه بالغ شده ،ادم تازه بالغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها