معنی و ترجمه کلمه hobo به فارسی hobo یعنی چه

hobo


کمارگر دوره گرد،دوره گردى کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها