معنی و ترجمه کلمه hodgepodge به فارسی hodgepodge یعنی چه

hodgepodge


خوراک همه چيز درهم ،چيز درهم وبرهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها