معنی و ترجمه کلمه hodophobia به فارسی hodophobia یعنی چه

hodophobia


روانشناسى : سفر هراسى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها