معنی و ترجمه کلمه hodophobia به فارسی hodophobia یعنی چه

hodophobia


روانشناسى : سفر هراسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها