معنی و ترجمه کلمه hoe به فارسی hoe یعنی چه

hoe


کج بيل زدن
عمران : کج بيل حفارى يا خاکبردارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها