معنی و ترجمه کلمه hogwash به فارسی hogwash یعنی چه

hogwash


گنداب اشپزخانه ،چيز بى معنى وبيمزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها