معنی و ترجمه کلمه hoisting eye به فارسی hoisting eye یعنی چه

hoisting eye


علوم نظامى : حلقه کشش قايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها