معنی و ترجمه کلمه hold at disposal به فارسی hold at disposal یعنی چه

hold at disposal


بازرگانى : در اختيار ديگرى نگهدارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها