معنی و ترجمه کلمه holder به فارسی holder یعنی چه

holder


نگهدارنده ،گره ،ترمينال ،نگاه دارنده ،گيرنده ،اشغال کننده
علوم مهندسى : سرپيچ
قانون ـ فقه : دارنده برات
بازرگانى : دارنده ،درنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها