معنی و ترجمه کلمه holding anchorage به فارسی holding anchorage یعنی چه

holding anchorage


علوم نظامى : لنگر موقت در روى دريا يا بندرگاه توقف موقت در روى دريا

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها