معنی و ترجمه کلمه holding and hitting به فارسی holding and hitting یعنی چه

holding and hitting


ورزش : گرفتن حريف و ضربه زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها