معنی و ترجمه کلمه holding area به فارسی holding area یعنی چه

holding area


علوم نظامى : منطقه لنگرگاه موقت در روى دريا منطقه توقف موقت کشتيها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها