معنی و ترجمه کلمه holding capacity به فارسی holding capacity یعنی چه

holding capacity


علوم مهندسى : ظرفيت نگهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها