معنی و ترجمه کلمه holding company به فارسی holding company یعنی چه

holding company


کمپانى مسلط،شرکت مالک ،شرکتى که مالک سهام يک ياچند شرکت ميباشدودرسياست انان مداخله ميکند،شرکت مرکزى
قانون ـ فقه : شرکتى که ساير شرکتها را تحت کنترل دارد
بازرگانى : شرکت در سرمايه گذارى در سهام ،شرکت سرمايه گذارى در سهام ،شرکت صاحب سهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها