معنی و ترجمه کلمه holding contacts به فارسی holding contacts یعنی چه

holding contacts


الکترونيک : کنتاکتهاى جريانپاى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها