معنی و ترجمه کلمه holding costs به فارسی holding costs یعنی چه

holding costs


بازرگانى : مخارج نگهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها