معنی و ترجمه کلمه holding ground به فارسی holding ground یعنی چه

holding ground


گيرايى کف دريا
علوم نظامى : محوطه نگهدارنده لنگر
علوم دريايى : محوطه نگهدارنده لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها