معنی و ترجمه کلمه holding point به فارسی holding point یعنی چه

holding point


نقطه تثبيت رديابى هواپيما
علوم نظامى : نقطه انتظار هواپيما روى صفحه رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها