معنی و ترجمه کلمه holding position به فارسی holding position یعنی چه

holding position


وضعيت انتظار و در جا زدن
علوم نظامى : وضعيت انتظار هواپيما در محوطه تاکسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها