معنی و ترجمه کلمه holding time به فارسی holding time یعنی چه

holding time


زمان صرف شده
کامپيوتر : زمان نگهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها