معنی و ترجمه کلمه hole center distance به فارسی hole center distance یعنی چه

hole center distance


علوم مهندسى : فاصله مرکز سوراخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها