معنی و ترجمه کلمه hole job به فارسی hole job یعنی چه

hole job


ورزش : شکست دادن حريف با شروع بهتر
علوم دريايى : شکست دادن حريف با شروع بهتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها