معنی و ترجمه کلمه hole out به فارسی hole out یعنی چه

hole out


ورزش : انداختن گوى گلف به سوراخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها