معنی و ترجمه کلمه hole shot به فارسی hole shot یعنی چه

hole shot


ورزش : شکست دادن حريف با شروع بهتر
علوم دريايى : شکست دادن حريف با شروع بهتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها