معنی و ترجمه کلمه hollow brick به فارسی hollow brick یعنی چه

hollow brick


اجر مجوف
علوم مهندسى : اجر مشبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها