معنی و ترجمه کلمه hollow organ به فارسی hollow organ یعنی چه

hollow organ


(تش ).عضو مجوف وتوخالى( مثل معده ،مثانه وغيره)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها