معنی و ترجمه کلمه hollyhock به فارسی hollyhock یعنی چه

hollyhock


(گ.ش ).ختمى درختى)Althaea rosea(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها