معنی و ترجمه کلمه holm به فارسی holm یعنی چه

holm


(انگليس )جزيره کوچکى ميان رودخانه با درياچه ويانزديک خشکى( بيشتر بصورت پسونددر اسامى بکار ميرود)،زمين مسطح وپست نزديک رودخانه ،دريا،موج در يا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها