معنی و ترجمه کلمه holophrastic به فارسی holophrastic یعنی چه

holophrastic


توجيه مفاهيم مرکب با يک کلمه ،استعمال کننده کلمه قصار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها