معنی و ترجمه کلمه holy war به فارسی holy war یعنی چه

holy war


جهاد
قانون ـ فقه : جهاد
علوم نظامى : جهاد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها