معنی و ترجمه کلمه home consumption به فارسی home consumption یعنی چه

home consumption


مصرف خانگى
بازرگانى : مصرف داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها