معنی و ترجمه کلمه home economics به فارسی home economics یعنی چه

home economics


اقتصاد منزل ،اقتصاد خانه دارى
بازرگانى : تدبير منزل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها