معنی و ترجمه کلمه home range به فارسی home range یعنی چه

home range


اغل ،جاى محدود براى فعاليت حيوانات ،جايگاه حيوانات
زيست شناسى : قلمرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها