معنی و ترجمه کلمه home rule به فارسی home rule یعنی چه

home rule


حکومت به دست خود اهالى ،حکومت ملى ،حکومت داخلى
قانون ـ فقه : حکومت مردم بر مردم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها