معنی و ترجمه کلمه homebrew به فارسی homebrew یعنی چه

homebrew


کامپيوتر : سيستم هاى ريزکامپيوتر اوليه
ورزش : بازيگر محلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها