معنی و ترجمه کلمه homeopathy به فارسی homeopathy یعنی چه

homeopathy


(طب )معالجه امراض بوسيله تجويزدارويى که دراشخاص سالم علائم ان مرض را بوجوداورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها