معنی و ترجمه کلمه homework به فارسی homework یعنی چه

homework


مشق ،تکليف خانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها