معنی و ترجمه کلمه homiletics به فارسی homiletics یعنی چه

homiletics


فن خطابه ،موعظه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها