معنی و ترجمه کلمه homing adaptor به فارسی homing adaptor یعنی چه

homing adaptor


علوم نظامى : تطبيق کننده مسير پرواز هواپيما با جهت امواج رادار يا ايستگاه کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها