معنی و ترجمه کلمه homing guidance به فارسی homing guidance یعنی چه

homing guidance


هدايت هواپيما يا موشک با استفاده از امواج رادار
علوم نظامى : هدايت الکترونيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها